Sąlygos

Zehnder pardavimo ir pristatymo sąlygos

1. Bendroji dalis|

1.1. Šios pardavimo ir pristatymo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra turimos parduodant prekes (toliau – Prekės) pirkėjui (toliau – Pirkėjas), jei jų galiojimas pripažįstamas „Zehnder Baltics“ OÜ arba bet kurios iš jos dukterinių įmonių (toliau – Pardavėjas) pirkimo-pardavimo sutartyje, pasiūlyme arba užsakymo priėmime. Jei pristatymas atliekamas vykdant Pirkėjo ir Pardavėjo platinimo sutartį, Sąlygos taikomos bet kokiam pagal tokią sutartį pateiktam užsakymui, jei taikomoje sutartyje nenurodyta kitaip. Bet kokios Pirkėjo nustatytos sąlygos, prieštaraujančios Sąlygoms, taikomos tik tuo atveju, jei Pardavėjas su jomis aiškiai raštu sutiko.

Šias sąlygas Pardavėjas gali kartais keisti. Naujausią versiją galima rasti adresu| https://zehnder.ee/terms-of-sale-and-delivery

2. Užsakymai

2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekių, pateikia Pardavėjui užsakymą telefonu, elektroniniu paštu, internetinėje parduotuvėje arba, jei taikoma, asmeniškai.

2.2. Pirkėjo užsakytų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Pirkimo sutartis) įsigalioja Pardavėjui raštu (el. paštu) patvirtinus užsakymą (toliau – Užsakymo patvirtinimas). Pardavėjas savo nuožiūra gali atsisakyti priimti bet kokį Pirkėjo užsakymą.

2.3. Jei užsakymas pateikiamas ne pagal turimą pasiūlymą arba jei užsakymas nukrypsta nuo pasiūlymo, taikomas Užsakymo patvirtinimas. Jei Pardavėjas per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo išsiuntimo negauna Pirkėjo prieštaravimo dėl nukrypstančio užsakymo patvirtinimo, užsakymo patvirtinimas yra turimas.

2.5. Užsakymo keitimas ir atšaukimas yra nemokamas tik tuo atveju, jei užsakymas dar nebuvo apdorotas.

2.6. Techniniuose dokumentuose, taip pat brošiūrose ir kataloguose pateiktos specifikacijos yra turimos tik tuo atveju, jei jos aiškiai užtikrinamos.

2.7. Iliustracijos, matmenys, standartinės schemos ir svoriai nėra turimi; mes pasiliekame teisę keisti dizainą. Medžiagos gali būti pakeistos kitomis lygiavertėmis medžiagomis. Jei reikia, turi būti aiškiai prašoma įrištų matmenų eskizų.

2.8. Pardavėjas pasilieka visas teises į planus, brėžinius, techninius dokumentus ir programinę įrangą, kuriuos jis perdavė Pirkėjui. Pirkėjas pripažįsta šias teises ir be aiškaus raštiško Pardavėjo patvirtinimo nesidalins dokumentais ir programine įranga, nesuteiks jų visų ar jų dalies tretiesiems asmenims.

2.9. Pirkėjas ne vėliau kaip pateikdamas užsakymą raštu informuoja Pardavėją apie atitinkamus su Pirkimo sutartimi susijusius reglamentus, direktyvas ir standartus.

3. Siuntimo sąlygos

3.1. Prekės pristatomos pagal vieną iš šių pristatymo sąlygų:

  • FCA Kalda 9a, Talinas Pardavėjo sandėlis (FCA – INCOTERMS 2020);
  • FCA Lahr, Vokietija (FCA – INCOTERMS 2020;)
  • DAP Pirkėjo adresas (nurodyta užsakyme) (DAP – INCOTERMS 2020);

3.2. Pristatymo sąlygos pasirinkimą Pirkėjas nurodo pateikdamas užsakymą. Jei taikoma DAP pristatymo sąlyga, Pirkėjas atlygina pristatymo išlaidas gavęs atitinkamą Pardavėjo sąskaitą faktūrą.

3.3. Visus muitus, rinkliavas, mokesčius ir kitas įmokas, susijusias su Prekių importu, apmoka Pirkėjas.

3.4. Užsakymo patvirtinime sutartos pristatymo datos yra orientacinės ir gali būti pagrįstai pratęstos, esant aplinkybėms, kurių Pardavėjas negali išvengti, nors ir deda visas pastangas.

3.5. Pardavėjas supakuoja Prekes pagal bendrus standartus, nebent Pardavėjas iš Pirkėjo gauna specialų pranešimą, kad yra kitaip.

4. Prekių priėmimas, saugojimas ir sandėliavimas

4.1. Kai naudojamas FCA pristatymo terminas ir Prekės yra paruoštos gavimui, Pardavėjas el. paštu arba telefonu praneša apie prekių atsiėmimą (toliau – pranešimas apie prekių atsiėmimą). Pirkėjas (arba jo paskirtas vežėjas, kuris atsiima Prekes) pateikia Pardavėjui užsakymo duomenis, kuriuos Pardavėjas atsiuntė Pirkėjui užsakymo patvirtinime, taip pat paskirto vežėjo pavadinimą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo patvirtinime nurodytos informacijos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti perduoti Prekes Pirkėjui ar jo atstovui, kol Pirkėjas nepateiks užsakymo patvirtinime nurodytos informacijos.

4.2. Pirkėjas turi organizuoti užsakytų Prekių atsiėmimą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po to, kai Pardavėjas pateikė pranešimą apie atsiėmimą.

4.3.      Užsakymų, kurių Pirkėjas neatsiėmė per 7 darbo dienas nuo pranešimo gavimo, atveju Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą arba išrašyti Pirkėjui sąskaitą faktūrą už atitinkamas sandėliavimo išlaidas iki Prekių atsiėmimo momento. Jei Pardavėjas atsisakė užsakymo pagal šių Sąlygų 6 punktą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už Prekes sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

5. Kainos / išankstinio mokėjimo užsakymai

5.1. Jei Šalys nesusitarė dėl kredito sąlygų, mokėjimas už Prekes turi būti atliktas per 30 dienų po to, kai Pirkėjas gauna Užsakymo patvirtinimą, arba iki Užsakymo patvirtinime nurodyto termino. Jei mokėjimas nesumokamas iki nustatytos datos, nuo nesumokėtos sumos mokami 8 % metiniai  delspinigiai.

5.2. Jei Šalys susitarė dėl išankstinio apmokėjimo už Prekes, o Pirkėjas per nustatytą terminą nesumokėjo už Prekes, tai laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu ir Pardavėjas turi teisę nedelsdamas atsisakyti Užsakymo ir pareikalauti sumokėti mokestį arba Pirkimo kainą, kaip susitarta Užsakyme. Be to, Pardavėjas gali pareikalauti, kad Pirkėjas pateiktų garantiją visai pirkimo kainai už visus būsimus užsakymus, kai bus pristatytos visos užsakytos Prekės.

5.3. Jei po sutarties sudarymo dienos padidėja vienas ar daugiau sąnaudų kainos veiksnių – net jei tai įvyksta dėl numatomų aplinkybių – „Zehnder“ turi teisę atitinkamai padidinti sutartą kainą.

6. Teisė atsisakyti sutarties

6.1. Pirkėjo nemokumo atveju arba jei Pirkėjas nesumokėjo už ankstesnį pirkinį, Pardavėjas turi teisę sulaikyti pristatymą, kol bus garantuotas nesumokėtos pirkimo kainos sumokėjimas. Jei Pirkėjas negali pasiūlyti tokios garantijos per pagrįstą laikotarpį, Pardavėjas gali atsisakyti pirkimo, o Pardavėjas savo nuožiūra gali imti mokestį.

Vartotojai

6.2. Jei Pirkėjas yra vartotojas, kaip tai suprantama pagal Estijos prievolių įstatymo įstatymą (fizinis asmuo, kuris perka prekes iš Pardavėjo ne savo ūkinės ar profesinės veiklos tikslais (toliau – Vartotojas)), Vartotojas turi teisę per 14 dienų atsisakyti Pirkimo sutarties nenurodydamas priežasties ir grąžinti Prekes.

6.3. Atsisakymo nuo sutarties terminas baigiasi praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kai vartotojas arba jo nurodyta trečioji šalis, kuri nėra Prekių vežėjas, fiziškai perėmė Prekes.

6.4. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Vartotojas turi pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Pirkimo sutarties nedviprasmišku rašytiniu prašymu, kuris turi būti išsiųstas Pardavėjui elektroniniu paštu su skaitmeniniu parašu.

6.5. Siekiant laikytis teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo termino, pakanka, kad Vartotojas išsiųstų Pardavėjui pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties iki sutarties atsisakymo termino pabaigos.

6.6. Vartotojas yra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą ar vertės sumažėjimą, jei Vartotojas naudojo Prekes kitu būdu nei būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

6.7. Tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas turi padengti Vartotojas.

6.8. Atsisakęs pirkimo sutarties, Pardavėjas turi grąžinti Vartotojui visus pagal pirkimo sutartį gautus mokėjimus, įskaitant sumokėtas pristatymo išlaidas , ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas sužinojo apie Vartotojo sprendimą atsisakyti pirkimo sutarties.

6.9. Pardavėjas atlieka šiuos grąžinimus naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį Vartotojas naudojo mokėjimui atlikti, nebent Vartotojas davė sutikimą naudoti kitą mokėjimo būdą. Už tokį grąžinimą vartotojui netaikomas joks aptarnavimo mokestis ar kitos išlaidos.

6.10. Vartotojas turi grąžinti Prekes Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis pranešė apie atsisakymą nuo Pirkimo sutarties.

6.11. Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, kol Vartotojas negrąžins Prekių arba kol Vartotojas nepateiks įrodymų, kad išsiuntė Prekes atgal.

Ne vartotojai

6.12. Pardavėjas siūlo Pirkėjams, kurie nėra Vartotojai, papildomą 14 dienų grąžinimo teisę nenaudojamoms standartinėms prekėms. Pagal individualų užsakymą išmatuoti, pagaminti ir pritaikyti gaminiai čia neįtraukiami.

6.13. Prekės grąžinamos remiantis teisingai užpildyta paraiška dėl sutarties atsisakymo. Prašyme turi būti nurodyta Prekių grąžinimo priežastis. Paraiška turi būti išsiųsta el. paštu info.baltics@zehndergroup.com ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekių gavimo.

6.14. Grąžinant Prekes, iš Pardavėjo bus išskaičiuota 25 % pirkimo kainos ir Pardavėjas turi teisę šią sumą sulaikyti.

6.15. Grąžinamų Prekių pakuotė turi būti nepažeista ir švari. Ant juostos negalima rašyti ar klijuoti jos tiesiai ant pakuotės. Prekinė produkto išvaizda turi būti visiškai išsaugota.

6.16. Jau sumontuotoms Prekėms ši grąžinimo politika netaikoma.

7. Suteikiama garantija

7.1. Visų Prekių garantijos laikotarpis yra dvidešimt keturi (24) mėnesiai. Neelektriniams radiatoriams taikomas šešiasdešimties (60) mėnesių garantinis laikotarpis.

7.2. Pirkėjas turi nedelsdamas apžiūrėti Prekes jas gavęs. Apie visus defektus reikia pranešti raštu per aštuonias (8) dienas nuo jų gavimo. Priešingu atveju įsigytos Prekės laikomos priimtomis ir bet kokios garantinės pretenzijos Pardavėjui netaikomos.

7.3. Apie defektus, kurie išryškėja įprastai naudojant Prekes, reikia pranešti raštu, kai tik jie aptinkami, bet ne vėliau kaip per aštuonias (8) dienas nuo jų pastebėjimo. Priešingu atveju įsigytos Prekės laikomos priimtomis ir bet kokios garantinės pretenzijos Pardavėjui netaikomos. Jei nustatoma, kad Prekės yra nekokybiškos, ir Pirkėjas pranešė apie defektus, kaip aprašyta pirmiau, Pardavėjas gali savo nuožiūra pataisyti arba pakeisti Prekes. Visas patirtas siuntimo išlaidas lygiomis dalimis padengia Pardavėjas ir Pirkėjas. Bet kokie kiti garantiniai reikalavimai dėl Prekių defektų aiškiai netaikomi.

7.4. Likusi garantinio laikotarpio, taikomo originaliam produktui, trukmė taip pat taikoma pakaitiniams produktams.

7.5 Garantija netaikoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) atsiradusiems nuostoliams, sistemos koncepcijoms ir projektams, kurie neatitinka atitinkamo technikos lygio (pvz., netinkamų šilumos perdavimo terpių naudojimas), taip pat mūsų nurodymų dėl projekto planavimo, įrengimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros nesilaikymo bei netinkamo kitų asmenų darbo. Garantija taip pat netaikoma dalims ir eksploatacinėms medžiagoms, kurioms būdingas natūralus nusidėvėjimas (sandarikliams, elektros dalims, šaldymo priemonėms, cheminėms medžiagoms ir t. t.). Be to, neįtraukiami: korozijos pažeidimai, taip pat agresyvaus vandens, per didelio vandens slėgio, netinkamo nukalkinimo, cheminio ar elektrolitinio poveikio ir kt. sukelti pažeidimai. Garantija netaikoma, jei sistema periodiškai ar ilgai yra ištuštinama, jei ji eksploatuojama su garais, jei į šildymo vandenį pridedama medžiagų, galinčių agresyviai veikti plieną ar sandarinimo medžiagą, jei radiatoriuose susikaupia pernelyg daug nuosėdų, jei į sistemą laikinai ar visam laikui patenka deguonies.

8. Nuosavybės teisės perdavimas

8.1. Nuosavybės teisė į pristatytas Prekes išlieka Pardavėjui, kol gaunamas visiškas apmokėjimas. Pirkėjas turi imtis visų būtinų priemonių Pardavėjo nuosavybės teisėms apsaugoti.

9. Intelektinė nuosavybė

9.1. Pardavėjo gaminiai yra apsaugoti patentais, dizainais ir prekių ženklais. Naudotis Pardavėjo intelektinės nuosavybės teisėmis be raštiško sutikimo draudžiama.

10. Atsakomybės apribojimas

10.1. Neįtraukiamos visos Pirkėjo pretenzijos dėl žalos, kuri nebuvo padaryta pačioms Prekėms, atlyginimo, pvz., kompensacija už gamybos praradimą, naudojimo praradimą, užsakymų praradimą, pelno praradimą, trečiųjų šalių pretenzijos arba kompensacija už netiesioginę ir pasekminę žalą, neatsižvelgiant į teisinį pagrindą. Pardavėjo atsakomybė, kylanti iš Pirkimo sutarties ar susijusi su ja arba jos netinkamu vykdymu, iš viso yra apribota kaina, kurią Pirkėjas sumokėjo už atitinkamoje Pirkimo sutartyje užsakytas Prekes.

10.2. Pirkėjo pretenzijos, kylančios iš Pirkimo sutarties ar susijusios su jos netinkamu vykdymu, yra galutinai išdėstytos šiose sąlygose. Kiti reikalavimai ir pretenzijos, viršijantys šią ribą, neįtraukiami.

11. Taikoma teisė ir jurisdikcija

11.1. Šioms Sąlygoms taikomi Estijos įstatymai.

11.2. Visus ginčus, susijusius su šiomis Sąlygomis arba bet kuriuo Užsakymu, kuriam taikomos šios Sąlygos, sprendžia Harju apygardos teismas Taline, Estijoje.

11.3. Vartotojas gali pareikšti ieškinį dėl savo vartotojų apsaugos teisių, susijusių su šiomis Taisyklėmis, Taline arba ES šalyje, kurioje jis gyvena.

12. Pardavėjo kontaktinė informacija

Zehnder Baltics OÜ: Rannamõisa tee 38d TALINAS 13516

Zehnder Baltics warehouse: Kalda 9a TALINAS 11625

www.zehnder.ee;

El. pašto adresas bendriesiems kontaktams: info.baltics@zehndergroup.com

El. pašto adresas, kuriuo siunčiami visi su užsakymu susiję klausimai: orders.baltics@zehndergroup.com

 

Galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.