Sąlygos

„Zehnder“ pardavimo ir pristatymo sąlygos

1. Bendroji dalis

1.1. Šios pardavimo ir pristatymo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra privalomos parduodant prekes (toliau – Prekės) pirkėjui (toliau – Pirkėjas), jei jų galiojimas pripažįstamas „Zehnder Baltics“ OÜ arba bet kurios iš jos dukterinių įmonių (toliau – Pardavėjas) pirkimo-pardavimo sutartyje, pasiūlyme arba užsakymo priėmime. Jei pristatymas atliekamas vykdant Pirkėjo ir Pardavėjo platinimo sutartį, Sąlygos taikomos bet kokiam pagal tokią sutartį pateiktam užsakymui, jei taikomoje sutartyje nenurodyta kitaip. Bet kokios Pirkėjo nustatytos sąlygos, prieštaraujančios Sąlygoms, taikomos tik tuo atveju, jei Pardavėjas su jomis aiškiai sutiko raštu.

Pardavėjas kartkartėmis gali keisti šias Sąlygas. Naujausią versiją galima rasti adresu https://zehnder.lt/salygos/.

2. Užsakymai

2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekių, pateikia Pardavėjui užsakymą telefonu, elektroniniu paštu, internetinėje parduotuvėje arba, jei taikoma, asmeniškai.
2.2. Pirkėjo užsakytų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Pirkimo sutartis) įsigalioja Pardavėjui raštu (el. paštu) patvirtinus užsakymą (toliau – Užsakymo patvirtinimas). Pardavėjas savo nuožiūra gali atsisakyti priimti bet kokį Pirkėjo užsakymą.
2.3. Jei užsakymas pateikiamas ne pagal pageidautą pasiūlymą arba jei užsakymas nukrypsta nuo pasiūlymo, Pirkėjas pateikia pastabas Pardavėjui dėl Užsakymo patvirtinimo korekcijos. Jei per 24 valandas nuo Užsakymo patvirtinimo išsiuntimo Pardavėjas negauna prieštaravimo dėl Pirkėjo pateikto Užsakymo patvirtinimo, Užsakymo patvirtinimas yra privalomas.
2.5. Užsakymo keitimas ir atšaukimas yra nemokamas tik tuo atveju, jei užsakymas dar nepradėtas vykdyti.
2.6. Techniniuose dokumentuose, taip pat brošiūrose ir kataloguose pateiktos specifikacijos yra privalomos tik tuo atveju, jei to aiškiai paprašoma iš Kliento pusės.
2.7. Iliustracijos, matmenys, standartinės diagramos ir svoriai nėra privalomi; mes pasiliekame teisę atlikti dizaino pakeitimus. Medžiagos gali būti pakeistos kitomis lygiavertėmis medžiagomis. Jei reikia, reikia aiškiai paprašyti privalomųjų matmenų eskizų.
2.8. Pardavėjas pasilieka visas teises į planus, brėžinius, techninius dokumentus ir programinę įrangą, kuriuos jis perdavė Pirkėjui. Pirkėjas pripažįsta šias teises ir be aiškaus raštiško Pardavėjo patvirtinimo nesidalins ir neperduos tretiesiems asmenims visų ar dalies dokumentų ir programinės įrangos.
2.9. Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie atitinkamus reglamentus, direktyvas ir standartus, susijusius su Pirkimo sutartimi, ne vėliau kaip pateikiant užsakymą.

3. Siuntimo sąlygos

3.1. Prekės pristatomos pagal vieną iš šių pristatymo sąlygų:

• FCA Kalda 9a, Talinas Pardavėjo sandėlis (FCA – INCOTERMS 2020);
• DAP Pirkėjo buvimo vieta (nurodyta užsakyme) (DAP – INCOTERMS 2020);

3.2. Pasirinktą pristatymo sąlygą Pirkėjas nurodo pateikdamas užsakymą. DAP pristatymo sąlygos atveju Pirkėjas kompensuoja pristatymo išlaidas, gavęs iš Pardavėjo atitinkamą sąskaitą faktūrą.
3.3. Visus muitus, rinkliavas, mokesčius ir kitas rinkliavas, susijusias su Prekių importu, apmoka Pirkėjas.
3.4. Užsakymo patvirtinime nurodytos pristatymo datos yra orientacinės ir gali būti pagrįstai pratęstos, jei atsiranda aplinkybių, kurių Pardavėjas negali išvengti, nors ir deda visas pastangas.
3.5. Pardavėjas pakuoja Prekes pagal bendrus standartus, nebent Pardavėjas iš Pirkėjo gautų specialų pranešimą su kitokiais reikalavimais.

4. Prekių priėmimas, saugojimas ir sandėliavimas

4.1. Kai naudojamas FCA pristatymo terminas ir Prekės yra paruoštos gavimui, Pardavėjas el. paštu arba telefonu praneša apie prekių atsiėmimą (toliau – Pranešimas apie prekių atsiėmimą). Pirkėjas (arba jo paskirtas vežėjas, kuris paima Prekes) pateikia Pardavėjui užsakymo duomenis, kuriuos Pardavėjas atsiuntė Pirkėjui Užsakymo patvirtinime, taip pat paskirto vežėjo pavadinimą. Jei Pirkėjas nepateikia Užsakymo patvirtinime nurodytos informacijos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti perduoti Prekes Pirkėjui ar jo atstovui, kol Pirkėjas nepateiks Užsakymo patvirtinime nurodytos informacijos.
4.2. Pirkėjas privalo organizuoti užsakytų Prekių atsiėmimą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie Prekių atsiėmimą pateikimo.
4.3. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymus, kurių Pirkėjas neatsiėmė per 7 darbo dienas nuo pranešimo gavimo, arba išrašyti Pirkėjui sąskaitą faktūrą už atitinkamas sandėliavimo išlaidas iki Prekių atsiėmimo momento. Jei Pardavėjas atsisakė užsakymo pagal šių Sąlygų 6 punktą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už Prekes sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas. Tokiu atveju „Zehnder“ savo nuožiūra gali imti mokestį arba pirkimo kainą, kaip sutarta užsakyme.

5. Kainos / išankstinio mokėjimo užsakymai

5.1. Jei Šalys nesusitarė dėl kredito sąlygų, už Prekes reikia sumokėti per 30 dienų nuo Pirkėjo Užsakymo patvirtinimo gavimo dienos arba iki Užsakymo patvirtinime nurodyto termino. Jei nesumokama iki nustatyto termino, nuo nesumokėtos sumos taikomi 8 % metiniai delspinigiai.
5.2. Jei Šalys susitarė dėl išankstinio apmokėjimo, o Pirkėjas per nustatytą terminą nesumokėjo už Prekes, tai laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu ir Pardavėjas turi teisę nedelsdamas atsisakyti užsakymo ir pareikalauti sumokėti mokestį arba Pirkimo kainą, kaip susitarta užsakyme. Be to, Pardavėjas gali reikalauti, kad Pirkėjas pateiktų visos pirkimo kainos garantiją visiems būsimiems užsakymams dėl visų užsakytų Prekių pristatymo.
5.3. Pardavėjas gali koreguoti pristatymo kainą, jei pristatymo laikotarpis ne dėl Pardavėjo kaltės pratęsiamas ilgiau nei pradinis pristatymo laikotarpis.
5.4. Pardavėjas gali vienašališkai keisti Prekių kainas. Naujos kainos taikomos visoms sudarytoms Pirkimo sutartims, informavus Pirkėją apie naujas kainas. Toks kainos pasikeitimas neturi įtakos Pirkėjui jau pristatytoms prekėms.
5.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti jau užsakytų Prekių kainas, t. y. sudaryti Pirkimo sutartis dėl konkrečių Prekių. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti Prekių pakeistomis kainomis, jis turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį per 7 kalendorines dienas gavęs Pardavėjo pranešimą apie kainų pakeitimą. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Pirkimo sutarties prašymu, kurį jis išsiunčia Pardavėjui ir gauna elektroniniu paštu per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie kainos patikslinimą gavimo iš Pardavėjo dienos. Pirkimo sutartis pasibaigia tą dieną, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo pranešimą. Jei Pirkėjas nesilaiko 7 dienų termino, Pirkėjui galioja Pirkimo sutarties sąlygos su pakeistomis kainomis. Tokiu atveju Pardavėjas gali savo nuožiūra priimti Pirkėjo pranešimą ir nutraukti Pirkimo sutartį.

6. Teisė atsisakyti sutarties

Pardavėjas,

6.1. Pirkėjo nemokumo atveju arba jei Pirkėjas nesumokėjo už ankstesnį pirkinį, Pardavėjas turi teisę sulaikyti pristatymą, kol bus garantuotas nesumokėtos pirkimo kainos sumokėjimas. Jei Pirkėjas negali pasiūlyti tokios garantijos per pagrįstą laiką, Pardavėjas gali atsisakyti pirkimo, o Pardavėjas savo nuožiūra gali imti mokestį.
6.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties dėl aplinkybių, atsiradusių dėl didelių tiekimo sunkumų, pavyzdžiui, pandemijos, karinių veiksmų, tiekimo grandinės sutrikimo ir pan. Norėdamas pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, Pardavėjas privalo pranešti Pirkėjui apie savo sprendimą atsisakyti Pirkimo sutarties skaitmeniniu parašu pasirašytu nedviprasmišku rašytiniu prašymu, kartu nurodydamas sutarties nutraukimo pagrindą, ir išsiųsti jį Pardavėjui elektroniniu paštu. Atsisakęs Pirkimo sutarties, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui visus pagal Pirkimo sutartį gautus mokėjimus už dar nepristatytas prekes, įskaitant sumokėtas pristatymo išlaidas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas pranešė Pirkėjui apie savo sprendimą atsisakyti Pirkimo sutarties.

Vartotojai

6.3. Jei Pirkėjas yra vartotojas, kaip apibrėžta Estijos įsipareigojimų teisės įstatyme (fizinis asmuo, kuris perka Prekes iš Pardavėjo ne savo ūkinės ar profesinės veiklos tikslais (toliau – Vartotojas), Vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo sutarties nenurodydamas priežasties per 14 dienų ir grąžinti Prekes.
6.4. Atsisakymo nuo sutarties terminas baigiasi praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kai Vartotojas arba jo nurodyta trečioji šalis, kuri nėra Prekių vežėjas, fiziškai perėmė Prekes.
6.5. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Vartotojas turi pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Pirkimo sutarties nedviprasmišku rašytiniu prašymu, kuris turi būti išsiųstas Pardavėjui elektroniniu paštu su skaitmeniniu parašu.
6.6. Siekiant laikytis teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo termino, pakanka, kad Vartotojas atsiųstų Pardavėjui pranešimą apie teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimą prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo terminui.
6.7. Vartotojas yra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą ar vertės sumažėjimą, jei Vartotojas naudojo Prekes kitu būdu nei būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
6.8. Tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas turi padengti Vartotojas.
6.9. Atsisakęs Pirkimo sutarties, Pardavėjas privalo grąžinti Vartotojui visus pagal Pirkimo sutartį gautus mokėjimus, įskaitant sumokėtas pristatymo išlaidas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas sužinojo apie Vartotojo sprendimą atsisakyti Pirkimo sutarties.
6.10. Pardavėjas grąžina lėšas tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį Vartotojas naudojo atlikdamas mokėjimą, išskyrus atvejus, kai Vartotojas davė sutikimą naudoti kitą mokėjimo būdą. Už tokį grąžinimą Vartotojui netaikomas joks aptarnavimo mokestis ar kitos išlaidos.
6.11. Vartotojas privalo grąžinti Prekes Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis pranešė apie atsisakymą nuo Pirkimo sutarties.
6.12. Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, kol Vartotojas negrąžins Prekių arba kol Vartotojas nepateiks įrodymų, kad išsiuntė Prekes atgal.

Ne vartotojai

6.13. Pardavėjas siūlo Pirkėjams, kurie nėra Vartotojai, papildomą 14 dienų grąžinimo teisę nenaudojamoms standartinėms prekėms. Pagal individualų užsakymą pagaminti ir pritaikyti gaminiai čia neįtraukiami.
6.14. Prekės grąžinamos remiantis teisingai užpildytu prašymu dėl Sutarties atsisakymo. Prašyme turi būti nurodyta Prekių grąžinimo priežastis. Prašymas turi būti išsiųstas el. paštu info.baltics@zehndergroup.com ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekių gavimo.
6.15. Grąžinant Prekes, iš Pardavėjo išskaičiuojama 25 % pirkimo kainos ir Pardavėjas turi teisę šią sumą sulaikyti.
6.16. Grąžinamų Prekių pakuotė turi būti nepažeista ir švari. Ant pakuotės negalima rašyti ar klijuoti tiesiogiai ant juostos. Prekinė produkto išvaizda turi būti visiškai išsaugota.
6.17. Ši grąžinimo politika netaikoma jau sumontuotoms prekėms.

7. Suteikiama garantija

7.1. Visų Prekių garantijos laikotarpis yra dvidešimt keturi (24) mėnesiai. Neelektriniams radiatoriams taikomas šešiasdešimties (60) mėnesių garantinis laikotarpis.
7.2. Pirkėjas privalo nedelsdamas apžiūrėti Prekes iš karto jas gavęs. Apie visus defektus reikia pranešti raštu per aštuonias (8) dienas nuo jų gavimo. Priešingu atveju įsigytos Prekės laikomos priimtomis ir garantinės pretenzijos Pardavėjui netaikomos.
7.3. Apie defektus, kurie išryškėja įprastai naudojant Prekes, reikia pranešti raštu, kai tik jie aptinkami, bet ne vėliau kaip per aštuonias (8) dienas nuo jų aptikimo. Priešingu atveju įsigytos Prekės laikomos priimtomis ir garantinės pretenzijos Pardavėjui netaikomos. Jei nustatoma, kad Prekės yra nekokybiškos, ir Pirkėjas pranešė apie defektus, kaip aprašyta pirmiau, Pardavėjas gali savo nuožiūra pataisyti arba pakeisti Prekes. Visas patirtas siuntimo išlaidas lygiomis dalimis padengia Pardavėjas ir Pirkėjas. Visos kitos garantijos pretenzijos dėl Prekių defektų yra aiškiai nepriimamos.

7.4. Likusi garantinio laikotarpio, taikomo originaliam gaminiui, trukmė taip pat taikoma pakaitiniams gaminiams.
7.5 Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, sistemos koncepcijų ir konstrukcijų, neatitinkančių atitinkamų techninių galimybių (pvz., netinkamų šilumos perdavimo priemonių naudojimas), taip pat dėl mūsų rekomendacijų dėl projekto planavimo, diegimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros bei netinkamo kitų asmenų darbo nesilaikymo. Garantija taip pat netaikoma dalims ir eksploatacinėms medžiagoms, kurioms būdingas natūralus nusidėvėjimas (sandarikliams, elektros dalims, šaldymo priemonėms, cheminėms medžiagoms ir t. t.). Be to, garantija netaikoma: korozijos pažeidimams, taip pat žalai, kurią sukelia agresyvus vanduo, per didelis vandens slėgis, netinkamas kalcio šalinimas, cheminis ar elektrolitinis poveikis ir t. t. Garantija netaikoma, jei sistema periodiškai ar ilgą laiką yra ištuštinta, jei eksploatuojama su garais, į šildymo vandenį pridedama medžiagų, galinčių agresyviai veikti plieną ar sandarinimo medžiagas, jei radiatoriuose susikaupia pernelyg daug nuosėdų, jei į sistemą laikinai ar visam laikui patenka deguonies.

8. Nuosavybės teisės perdavimas

8.1. Pristatytų Prekių nuosavybės teisės išlieka Pardavėjui, kol gaunamas visiškas apmokėjimas. Pirkėjas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų Pardavėjo turtines teises.

9. Intelektinė nuosavybė

9.1. Pardavėjo produktai yra apsaugoti patentais, dizainais ir prekių ženklais. Draudžiama naudotis Pardavėjo intelektinės nuosavybės teisėmis be raštiško sutikimo.

10. Atsakomybės apribojimas

10.1. Nepriimami jokie Pirkėjo reikalavimai atlyginti žalą, kuri nebuvo padaryta pačioms Prekėms, pavyzdžiui, kompensaciją už gamybos, naudojimo, užsakymų, pelno praradimą, trečiųjų šalių pretenzijas arba kompensaciją už netiesioginę ir netiesioginę bei netiesioginę žalą, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo. Pardavėjo atsakomybė, kylanti iš ar susijusi su Pirkimo sutartimi arba netinkamu jos vykdymu ar nevykdymu, apribojama bendra Pirkėjo sumokėta kaina už atitinkamoje Pirkimo sutartyje užsakytas Prekes.
10.2. Pirkėjo pretenzijos, kylančios iš Pirkimo sutarties ar susijusios su jos netinkamu vykdymu, yra galutinai išdėstytos šiose Sąlygose. Kiti reikalavimai ir pretenzijos, viršijantys šią ribą, neįtraukiami.

11. Taikoma teisė ir jurisdikcija

11.1. Šioms Sąlygoms taikomi Estijos įstatymai.
11.2. Harju apygardos teismas Taline, Estijoje, turi jurisdikciją spręsti visus ginčus, susijusius su šiomis Sąlygomis arba bet kuriuo užsakymu, kuriam taikomos šios Sąlygos.
11.3. Vartotojas gali pareikšti ieškinį siekdamas įgyvendinti savo vartotojų apsaugos teises, susijusias su šiomis Sąlygomis, Taline arba ES šalyje, kurioje jis gyvena.

12. Pardavėjo kontaktinė informacija

„Zehnder Baltics“ OÜ: Rannamõisa tee 38d TALINAS 13516
„Zehnder Baltics“ sandėlis: Kalda 9a TALLINN 11625
www.zehnder.lt;
El. p. adresas: info.baltics@zehndergroup.com

Galioja nuo 2023 m. Spalio 1 d.